معایب ازدواج سفید

ازدواج برای غربی ها رابطه ای خصوصی و شخصی است. ولی وقتی زن و مردی فقط به دلایل شخصی خودشان زیر یک سقف رفته و بدون ثبت رسمی، قانونی و حقوقی در کنار هم زندگی می کنند و هم خانه میشوند، به آن ارتباط ازدواج سفید گفته می شود. زندگی بدون ازدواج یکی از شیوه […]

لیست آزمایشگاههای مجاز جهت انجام آزمایش های قبل از ازدواج

نام: درمانگاه طالقانی نشانی: منطقه ۱،تجریش، اوایل خیابان شریعتی، جنب داروخانه طالقانی تلفن: ۲۲۲۳۵۰۰۰ و۲۲۲۱۸۰۲۲ نام: درمانگاه فاضل نشانی :منطقه ۶، بلوار کشاورز، انتهای خیابان برادران شهید عبداله‌زاده، روبروی سازمان آب تلفن: ۸۸۹۶۱۲۴۷ و۸۸۹۶۱۲۴۸   نام: درمانگاه دکمه‌چی نشانی: منطقه ۸، بزرگراه رسالت، خیابان کرمان جنوبی، کوچه زرین قبایی تلفن: ۲۲۵۲۵۱۴۰ نام: مرکز بهداشت جنوب،فرمان‌فرمائیان […]

طلاق عاطفی و آمیزشی

طلاق بحران سترگی در دوران بزرگسالی است. در بسیاری از موارد ازدواج از همان آغاز کاملن نادرست بوده و محکوم به طلاق است. در موارد دیگر، زن و شوهر اغلب با شتابی ناهمگون از همدیگر رشد و نمو داشته و دگرگون می شوند. یکی از دو سوی ازدواج ممکن است متوجه شود که دیگری همانی […]